Gebelikte USG (ultrasonografi)’ye ne zaman başlanmalıdır?

Pregnant (1)

USG (ultrasonografi) işlemi tıptaki geçmişi 35 yıla dayanan bir iç organ doku görüntüleme yöntemidir. Bu uygulama ilk yapıldığı yıllarda doğan çocuklar bugün 35 yaşına gelmişlerdir. O kişiler üzerinde yapılan sağlık taramalarında ultrasonografi’den kaynaklanan herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Dolayısı ile YSG günümüzde de gebelikte çok sık kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Gebelikte ultrasonografi rutin olarak kontrollerinin yapılması gereken bir tekniktir. USG yönteminde insan kulağının algılayamayacağı ses frekansları kullanılmaktadır. Gebeliğin ilk aylarında itibaren USG kontrollerine başlanmalıdır.

Gebelik şüphesi ile ultrasonografi kontrolü yaptıran kişiler gebe kalıp kalmadığının öğrenebilirler. Ancak bu teşhisin yapılabilmesi için 1 ya da 2 haftalık bir süreç geçmelidir. Aksi takdirde USG görüntüleme sonuçlarında hiçbir şey çıkmayacak, rahim boş gibi görülecektir. Gebelik teşhisi konan kişinin hamileliğini sürdürme kararı var ise sırası ile şu süreçlerde USG kontrolü yaptırması gerekmektedir.

-Hamileliğin ilk aylarında

-11. hafta ile 14. hafta arasındaki süreçte

-18. hafta ile 20. hafta arasındaki süreçte

-32. hafta dolaylarında

-38. hafta dolaylarında

ultrasonografi kontrolünün ilk muayene zamanı genellikle son adet gününden itibaren 40 haftalık süreçte 3 trimestere ayrılmaktadır. İlk Trimester ilk 3 ay, ikincisi 2. 3 ay, 3. ise son 3 ay şeklinde sıralanmaktadır. İlk muayene kişiden kişiye değişmesi ile birlikte bebeğin gestasyonel gelişim şemasına bakmak için 18. ve 22. haftalar, yani ilk trimester uygun bir zamandır.

ultrasonografi kontrolü ile bakılmak istenen duruma bağlı olarak da kontrol sıklıkları değişebilmektedir. Örneğin anne adayı herhangi bir kötü durumdan şüphelendi ise mutlaka radyoloji uzmanından randevu alarak USG işlemi yapılmalıdır Bu işlemin radyasyon yaymaması sebebi ile sık tercih edilebilir olması ekstra bir avantajdır.

ultrasonografi ile şüphe taşıdığı halde kesin olarak tespit edilemeyen durumlar için detaylı ultrasonografi, yani ileri düzey ultrasonografi tekniği uygulanmalıdır. Bu yöntem genellikle halk arasında 3 boyutlu ve 4 boyutlu olarak bilinen ultrasonografi yöntemlerinden biri değildir. Bu işlemde 2 boyutlu, 3 boyutlu ya da 4 boyutlu uygulama yapılabilmektedir. Ancak boyut sayısı ya da gelişmişlik derecesinin teknik ile çok fazla ilgisi yoktur. Bu USG tipinin ileri düzey oluşu, verileri yorumlayacak olan kişinin detaylı anlatımı ile paraleldir. Bu yorumlamayı yapacak olan kişi ya da bir kadın doğum uzmanı ya da radyoloji uzmanı olmalıdır.

ultrasonografi uygulamalarında bazı bilimsel araştırmacılar geç konuşma, ilk konuşmaya başlangıçta gecikme, solaklık, çocukluk çağlarda görülen kanser oranının artışı olasılığını bu yöntem ile bağdaştırmışlardır. Fakat bu konuda yapılan detaylı bir çalışma ve kesin bir veri elde edilememiştir. Dolayısı ile USG’nin maruz kalan açısından zararlı olduğu bugün kesin olarak bilinememektedir.

ultrasonografi ile ilgili yapılan hayvan deneylerinde aşırı maruz bırakılan hayvanlarda ilgili bölgede ısınma dolayısı ile erime ve çukurlaşma tespit edilmiştir. Fakat insanlarla yapılan çalışmalar normal dozlar olduğundan herhangi bir yan etki bulunamamıştır. Bu noktada kişilerin henüz USG yan etkisi kesin olarak ispatlanmasa da ultrasonografi kontrollerinin aşırı şekilde olmamasına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir