Detaylı ultrason nedir ve hangi haftalarda yapılır?

BXP67812h

Ultrason  yöntemi iç organ ve dokuların ses dalgaları kullanılarak görsel verilerinin edinilmesi yöntemidir. Böbrek hastalıkları, rahim, prostat hastalıkları gibi hastalıkların teşhisinde ve tanısında kullanılmasının yanı sıra çoğunlukla hamilelik kontrollerinin yapılmasında uygulanmaktadır. Hamilelikte bebeğin gelişiminde görülebilecek yapısal bozuklukların ancak %30 ya da %35 kadarını tespit eden ultrason yönteminin bir de anomaliliklerin %70- %75 kadarını tespit edebilen ileri bir türü bulunmaktadır. Bu yönteme ise detaylı ultrason adı verilmektedir.

Detaylı ultrason , günümüzde genellikle, 3 boyutlu ultrason , 4 boyutlu ultrason , renkli ultrason , doppler, büyük ultrason gibi terimler ile karıştırılmakta ve yanlış şekilde ifade edilmektedir. Detaylı ultrason ’ye ileri düzey ultrason ya da ayrıntılı ultrason denilmesi daha uygun olmaktadır. Bu yöntemde 3 boyutlu ya da 4 boyutlu veri elde edilebildiği gibi 2 boyutlu da veri elde edilebilmektedir. Bu yöntemin ultrason tekniklerinden farklı yorumlanma aşamasıdır. Detaylı USG’nin verilerinin yorumlanması bir kadın doğum uzmanının yanı sıra bir de perinotoloji uzmanı tarafından yapılmalıdır. Bu işlem genellikle fiziksel gelişimini tamamlamaya başlamış olan 19. Hafta ile 29. haftalar arasındaki bebeklerin fiziksel olarak en ince ayrıntına kadar incelenmesini sağlamaktadır. Bu sayede gelişimler bozuklukların teşhis ve tedavisine başlanmaktadır.

Detaylı ultrason genel olarak bebeğin doğumdan kaynaklanan kusurlarının taranması amacı ile yapılmaktadır. Hidrosefali gibi sorunların teşhisinde, amniyon sıvısındaki artış ve azalışın belirlenmesinde, böbrek ileti kanallarındaki genişlemenin belirlenmesi, koryoik pleksus kistinin tespitinde bu yöntemden faydalanılmaktadır. Bu yöntem ile ayrıca amniyotik bantlaşma tespiti yapılmaktadır. Bebeğin gelişim aşamasına bağlı olarak eğer bantlaşma çok ciddi hasar vermiş ile sonlandırılabilmektedir. Fakat bu yöntem ile Down Sendromlu bebekler teşhis edilmeyebilmektedir.

İleri yaşta çocuk sahibi olmak isteyen kişiler ve şeker hastası olan kişilerde kusurlu doğum çok fazla görülebildiğinden, bu kişiler gebe olduklarında mutlaka detaylı ultrason tekniği ile gerekli taramaları yapmaları gerekmektedir. Ancak amniyosentez gibi daha ciddi durumlarda ikinci derece USG yapılması hekim önerisi doğrultusunda yapılmak durumunda kalabilir.

Detaylı ultrason yöntemi ülkemizde perinotoloji uzmanı sayısının çok az olması ve bu yöntemin pahalı olması sebebi ile çok fazla yapılmamaktadır. Bu işlemin yapılabilmesi için öncelikli olarak şüphe duyulan bir durum olması ya da hekim önerisi olması gerekmektedir. Bu işlem ile bakıldığı halde yapısal bozukluk tespit edilemez ise bu işlem tekrarlanmamalıdır.

Detaylı ultrason yöntemi genellikle 20 dakika ile 30 dakika arasında değişen bir işlem süresine sahiptir. İşlem esnasında kişi herhangi bir ağrı ya da acı duymamaktadır. Dolayısı ile bu yönüyle de avantajlı bir kontrol yöntemidir.

ultrason  yöntemi sağlık açısından herhangi bir yan etkisinin kesin olarak tespit edildiği bir yöntem değildir. Bazı bilimsel çalışmalar geç konuşma gibi bozukların ultrason tekniğine maruz kalma nedeni ile gelişebileceğini ön görseler de bu konu ile ilgili kesin bir bilgi yoktur. Klinik çalışmalar uygulama gerektiren tekniğin vereceği zarar ile yarar hesabı yapılarak uygulama yapılmaktadır. Dolayısı ile hastaları da buna uygun olarak yönlendirmektedirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir